Vragen en antwoordenMagazine 3: Over Karma en zelfmoord


V. Ik heb Staya Erusa gezien en heb toch een aantal vragen erover. Ik hoop dat jullie ze willen beantwoorden. In de film wordt gezegd dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor wat hem/haar overkomt. Kijk, als je leven goed is gegaan dan wil je het misschien best geloven maar als je zoals ik veel tegenslag gehad hebt dan gaat deze er toch moeilijk in. Ik heb dan ook een vraag over de werking van karma.

1. Mijn vriendin is verkracht en vermoordt en de dader is nooit gepakt. Nou is mijn vraag aan jullie wat heeft mijn vriendin dan fout gedaan waarom ze zo een lot moest ondergaan? Geef eens een voorbeeld. En wat betekende de werking van karma voor de dader? Zal de dader een keer hetzelfde meemaken in zijn volgende levens? Want ik kan me voorstellen aangezien we op de wereld zijn om te leren dat het zelf meemaken van iets de beste manier is om te leren dat je dat gewoon niet moet doen. Of is er dan helemaal geen gerechtigheid en heeft het geen wezenlijke gevolgen voor de dader.

2. Verder wordt er vermeldt in Staya Erusa dat je gedachten de werkelijkheid bepalen zoals jullie misschien kunnen begrijpen heb ik negatieve gedachten over de moordenaar van mijn vriendin. Deze gedachten komen constant terug en houden lang aan. Wat voor gevolgen kunnen dit soort gedachten dan voor mijn werkelijkheid hebben.

3. Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe je de werking van karma positief kan beïnvloeden zodat het lijden wordt beperkt. Of hoort lijden gewoon bij het leven? Waarschijnlijk zal het neerkomen op houdt je aan de tien geboden en dat doe ik al dus. Ik weet alleen niet of ik dit ook in vorige levens deed. De werking van karma is natuurlijk heel ingewikkeld maar toch hoop ik dat jullie deze vragen voor me willen beantwoorden. Ik denk dat veel mensen met dit soort vragen rondlopen.

4. Er wordt in de film ook gezegd dat je vooral in het hiernamaals je eigen werkelijkheid creëert en illusie is. Mijn vraag is ten eerste wat is er dan wel reëel in die wereld en geld dit alleen voor de astrale gebieden ?
Klik hier voor het antwoord
A.
1. Zolang we denken in termen van uitsluitend materie en sterfelijkheid is het moeilijk zoniet onmogelijk om de wet van Karma te kunnen accepteren noch te begrijpen. Om het ‘lot’ van een mens te kunnen begrijpen is het allereerst heel belangrijk te kunnen aanvaarden dat we bezig zijn met een reïncarnatiecyclus en daarin al vele levens hebben geleefd. Alles wat we ooit gedacht en gedaan hebben manifesteert zich energetisch in ons bewustzijn en is van invloed op ons huidige leven én wat ons toe en/of overkomt. Het is in deze rubriek “Vraag en antwoord” niet op zijn plaats om de hele wet van Karma uit te leggen omdat deze te complex is en een korte uitleg zou zeker verkeerd worden geïnterpreteerd. Zeker als het gaat over ‘dader’ en ‘slachtoffer’. In de toekomst gaan we hier wellicht tenminste een hele film aan wijden.

2. Kijk en voel eens naar wat je dit moment ervaart! Dat is voor nu een direct gevolg.

3. Als je de wet van “Karma, de wet van aantrekking, oorzaak en gevolg” gaat bestuderen zal er veel duidelijk worden. Lijden hoort bij het leven zolang het ontbreekt aan inzicht en beheersing van gedachten. Lijden leidt tot actie, ook al kan dit soms meerdere levens lang duren, maar uiteindelijk volgt er inzicht en beheersing/ controle over het veroorzakende probleem. Leven op basis van inzicht, in plaats van reageren op lijden, is een veel kortere weg en leidt meer direct naar de juiste manier van handelen waardoor beheersing en kunnen ‘omgaan met..’ sneller tot stand kan worden gebracht. Dit is meteen ook het antwoord op de vraag waarom er zo’n grote verschillen zijn in de niveaus van 's mens bewustzijn. De 10 geboden nastreven is goed maar om er echt profijt uit te halen moet je wel begrijpen waartoe het dient!

4. Hier op aarde creëren je gedachten vooral je persoonlijke belevingswereld (als bij vraag 2). In het Hiernamaals is dat precies zo, echter daar komt nog bij dat daar óók je buitenwereld wordt gecreëerd door je gedachten. Wat je denkt kan zich manifesteren tot een werkelijkheid. Een werkelijkheid die eigenlijk een illusie is omdat deze wordt gecreëerd door onze ‘tijdelijk’ beperkte manier van denken. Zodra iedereen op aarde de aardse cyclus van reïncarnatie heeft volbracht zal het gebied dat wij nu Hiernamaals noemen langzaam oplossen omdat er dan geen aandacht meer aan wordt geschonken. Vandaar dat je ervan kunt spreken dat de astrale wereld, gebieden van illusie zijn.

V. Wat gebeurt er met mensen die dood zijn gegaan nadat zij klinisch in leven werden gehouden. Mensen waarvan de familieleden hadden moeten beslissen dat de medische hulp niet meer mocht baten?
Klik hier voor het antwoord
A. Evenals bij iedere andere vorm van overlijden is ook hier het individuele bewustzijn bepalend voor wat er precies gebeurt met mensen die klinisch in leven werden gehouden. Maar gemiddeld kunnen we ervan uitgaan dat iemand in een dergelijke toestand over een gedeeltelijk bewustzijn beschikt. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld iemand die onder narcose is gebracht. Soms is deze toestand van gedeeltelijk bewustzijn ook aan de orde bij mensen die dementeren en bij bijvoorbeeld mensen die na overmatige drugs of drankgebruik in een delirium raken.

Nadat de familie of de artsen besloten hebben dat verdere kunstmatige behandeling niet langer zinvol is, herinnert de patiënt na zijn overlijden zijn toestand vaak als een droom, een hallucinatie of soms helemaal niet!

V. Wat gebeurt er met mensen die zelfmoord plegen en hebben jullie ervaring met deze mensen na hun dood? Is bij zelfdoding het proces van het overlijden hetzelfde als bij een natuurlijke dood?
Klik hier voor het antwoord
A. Hoe dit proces verloopt bij zelfdoding en euthanasie in ieder geval afhankelijk van je persoonlijke niveau van bewustzijn. Maar bijvoorbeeld ook van de emotionele toestand waarin je verkeert tijdens het overlijden. Als iemand in een staat van onbeheersbare wanhoop en extreme angst door zelfdoding om het leven komt, kan deze toestand zich na het overlijden onverminderd voortzetten.

Iemand die ‘bewust’ is, overtuigd van een leven na de dood en zijn leven op een goed overdachte manier en in alle rust zelf beëindigt, zal gewoon overgaan in een andere staat van bewustzijn. Het proces kan dan heel rustig verlopen. Het is dan ook absoluut geen ‘zonde’ zoals bepaalde religies ons willen doen geloven. Wel is het een ‘gemiste’ kans, je weet n.l. nooit wat de rest van je leven je gebracht zou hebben waardoor je anders kunt gaan denken. Goede voorbereiding, een bepaalde beheersing van de emoties en weten dat er leven is na de dood is echter altijd heel belangrijk!

Zie ook het artikel: “de zelfmoordconsulent” elders in dit blad.

V.
1. Veroorzaakt de mens zijn eigen ziekte?
2. Als bijvoorbeeld een vrouw drie echtgenoten verliest (of andere dierbaren) kan het dan zijn dat het uit liefde voor de vrouw's 'ziel' is dat deze dierbaren sterven. Dat zij bijv. sterven om haar karma te laten inlossen?
Klik hier voor het antwoord
A.
1. Ja.
2. Nee, niet op die manier. Als er spraken zou zijn van de hier bedoelde sterfgevallen dan heeft dit zeker óók te maken met het individuele karma van de persoon die overlijdt.

V. Bij een hersenbeschadiging raakt men bewusteloos. Hoe kan een overledene dan toch bewust zijn?
Klik hier voor het antwoord
A. Alles is bewustzijn. In het geval van de mens zijn de hersenen het instrument waardoor het bewustzijn zich gedeeltelijk op het fysieke vlak, in tijd en zwaartekracht, kan uitdrukken. Zodra iemand overlijdt, hebben de hersenen geen functie meer omdat er voor het Bewustzijn niet langer een verbinding is met de zwaartekracht. Datgene wat we tijdens het leven op aarde als ‘dagbewustzijn’ ervaren is dan bevrijd van alle beperkingen van die zwaartekracht. Iets wat de meeste mensen als een grote bevrijding zullen ervaren.

© 2007 Staya Erusa. All rights reserved.